M/S Suomenlinna-Sveaborg -70-luvulla.

Historik

Sveaborgs Trafik Ab grundades i augusti 1950 och Sveaborgs färja har trafikerat mellan Salutorget och fästningsön sedan 1952.

Före de olympiska spelen 1952 i Helsingfors var Sveaborg ett slutet militärområde och trafiken dit sköttes av försvarsmaktens separata enhet för garnisonens båttrafik, Varuskunnan Laivaliikenne, med fyra ångbåtar. De klarade inte att bryta genom is varför trafiken stannade upp under vintern. Man gick till Sveaborg längs en isväg från stranden vid Brunnsparken eller körde med bil från Skatuddsspetsen.

Den första färjan hette M/S Suomenlinna – Sveaborg

För olympiasommaren 1952 utvecklade Helsingfors Sveaborg till en turistattraktion. Det behövdes en färja som kunde ersätta ångbåtarna. Färjan planerades och byggdes på Sveaborgs eget varv. Färja byggdes av Statens Metallfabrik, Valtion Metallitehdas (Valmet).

Färjan var vårt lands första kombinerade passagerar- och bilfärja och döptes till Suomenlinna – Sveaborg. Färjan inledde den reguljära trafiken i början av maj 1952 och fick transportera olympiaturister redan samma sommar. Färjan fick en egen paviljong i ett hörn av Salutorget i maj 1953.

M/S Suomenlinna – Sveaborg blev Suokki

Suomenlinna – Sveaborg betjänade Sveaborgs Trafik Ab fram till 2004. Bolaget sålde sedan färjan till Sun Lines Oy. Färjan trafikerar fortfarande mellan Salutorget och Sveaborg under namnet M/S Suokki.

Suokki totalrenoverades 2012. Under den omfattande totalrenoveringen avlägsnades fartygets tvåtaktsdieselmotor från 1960-talet och istället installerades två maskiner med låga utsläppsvärden. Förutom totalrenoveringen av maskineriet och kontrolltekniken förnyades även livflottarna och nya brandsläckningssystem lades in.

Färjtrafiken med i stadens samtariff

Sveaborgs Trafiks färjtrafik sammanslogs med Helsingfors stads affärsverks biljettsystem 1971. Inom samtariffen hörde Sveaborgsfärjan till den första zonen, det vill säga centrumområdets zon.hteistariffissa Suomenlinnan lautta kuului ensimmäiseen eli keskikaupungin vyöhykkeeseen.

År 2010 blev Samkommunen Helsingforsregionens Trafik (HRT) trafikbeställare.

Servicefärjan M/S Ehrensvärd

Servicefärjan M/S Ehrensvärd började trafikera 1978. Den byggdes på Holmings varv i Raumo.

Huvudsyftet med färjan när trafiken började var att transportera bilar mellan terminalen vid Skatuddsspetsen och godskajen på Sveaborg. Det gjordes då fjärrvärmearbeten på Sveaborg, varför tiotals arbetare och flera långtradare dagligen åkte med Ehrensvärd.

Ehrensvärd togs upp på varv hösten 1999 för grundrenovering och fick vid millenniumskiftet nya huvudmaskiner och utrustades med roderpropellrar. De gav färjan bättre trafikekonomi och förmåga att köra i is.

Servicefärjans rutt och tidtabell inte förändrats mycket, utan Ehrensvärd trafikerar fortfarande mellan Skatuddspetsen och servicekajen på Sveaborg vardagar från cirka halv åtta till cirka halv fyra. Skatudden valdes till avgångsplats så att paketbilarna och långtradarna som levererar varor inte skulle vara till hinders för passagerarna på Salutorget.

Sveaborg införs i Unescos världsarvsförteckning

Attraktionskraften hos Sveaborgs fästningsö ökades genom att Sveaborg infördes i Unescos världsarvsförteckning år 1991.

Suomenlinna II – Puolasta Kauppatorin rantaan

Tuorein tulokas Suomenlinnan lauttaliikenteessä on vuonna 2004 valmistunut Suomenlinna II. Lautta rakennettiin puolalaisella Naval Shipyard Gdynian telakalla.

Lautan rakentamisen tarjouskilpailun voitti tanskalainen Johs. Gram-Hanssen Product Ltd., joka rakennutti Suomenlinna II:n Puolassa.