Ilmakuva Suomenlinna 2 -lautasta laiturissa.

Flottan

Du betjänas av Sveaborg II, Tor, Suokki, och Ehrensvärd

Sveaborg II, Tor ja Suokki

Rutten mellan Salutorget och huvudkajen på Sveaborg trafikeras med passagerarfärjan M/S Sveaborg II, som ägs av Sveaborgs Trafik Ab, och med färjorna M/S Tor och M/S Suokki som vardera ägs av en underleverantör (Sun Ferry Ab).

  • Sveaborg II kan tai 395 passagerare och två person- eller paketbilar.
  • Tor rymmer 350 passagerare och en person- eller paketbil.
  • Suokki har 350 passagerarplatser och plats för två person- eller paketbilar.
Ilmakuva Suomenlinna 2 -lautasta laiturissa.
M/S Sveaborg II
Suomenlinnan lautta Tor Helsingin edustalla.
M/S Tor
Suomenlinnan lautta Suokki laiturissa Kauppatorilla.
M/S Suokki
Huoltolautta Ehrensvärd laiturissa.
M/S Ehrensvärd

 Ehrensvärd

Rutten mellan Skatudden och servicekajen på Sveaborg trafikeras med servicefärjan M/S Ehrensvärd som ägs av Sveaborgs Trafik.

Ehrensvärd som trafikerar arbetsdagar kan ta 188 passagerare och last på totalt 85 ton.

Ehrensvärd transporterar bland annat post och livsmedel till Sveaborg.