Ilmakuva Suomenlinna 2 -lautasta laiturissa.

Sveaborgs Trafik

Till sjöss med kollektivtrafiken

Sveaborgsfärjorna är en naturlig del av Helsingfors stadstrafik. De transporterar passagerare på ungefär en kvart från innerstan till den havsbetonade friden på fästningsön.

Sveaborgsfärjorna trafikerar året om på såväl öppet vatten som när havet ligger igenfruset. Färjorna betjänar invånarna på Sveaborg, dem som jobbar där och tusentals turister som är intresserade av havsfästningen.

Man kan åka till Sveaborg från Salutorget alla dagar under året och vardagar även från Skatudden. Avgångskajen ligger vid Salutorget nära minnesmärket Kejsarinnans sten, det vill säga den tvåhövdade örnen. På Skatudden ligger avgångskajen vid Skatuddens spets.